Organizacja roku

szkolnego

RODO
Klauzula informacyjna
do przetwarzania danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:
Administratorem Pana/i oraz dziecka danych jest:

Dane kontaktowe:
Pani/Pana oraz dziecka dane będą przetwarzane 
w celu:


Podstawą do przetwarzania Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest:Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: 
Okres przechowywania danych:Ma Pani/Pan prawo do:


Podane przez Panią/Pana dane są:
Pani/Pana dane:

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Raz, Dwa, Trzy - MY!"

Ul. Bema 23 A

73-150 Łobez

 

 

pnpirazdwatrzymy@wp.pl

tel. Żaneta Jaszczyk 607 675 086

tel. Joanna Suchodolska 607 404 613

 

 

 

rekrutacji oraz realizacji planowej ścieżki edukacyjnej dziecka

 

 

 

udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych, realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy Prawo Oświatowe

 

 

 

 

 

Pana/Pani oraz dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym

w przepisach prawa.

 

 

Pani/Pana dane będą przechowywane przez 5 lat od ukończenia przez dziecko edukacji przedszkolnej

 

 

 

  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  4. przenoszenia danych,

  5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

wymogiem ustawy Prawo Oświatowe oraz warunkiem podpisania umowy

o świadczeniu usług przedszkolnych

 

 

 

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji

ani profilowaniu. 

 

Oferta

RODO

Cennik

Aktualności

Galeria

Rekrutacja

Kontakt

O nas

Raz, Dwa, Trzy - MY!

Niepubliczne Przedszkole 

 

"Raz, Dwa, Trzy - My!"